Zaščitite sebe z obrambnim sprejem – solzivcem! Predstavljamo vam obrambni sprej – solzivec, odlično orodje za osebno zaščito in varnost. Obrambni sprej – solzivec je zanesljiv spremljevalec za samoobrambo. S pritiskom na sprožilec sproži močno solzivo snov, ki začasno zamegli vid in povzroči draženje oči in dihal, kar omogoča beg ali pridobitev pomoči v nevarnih situacijah. Ta kompakten sprej je enostaven za prenašanje v torbici, žepu ali avtomobilu. Enostavno ga je uporabiti in omogoča hitro odzivanje na morebitne nevarnosti. Zaščitite se pred napadalci, tatovi in drugimi nevarnostmi z enostavno uporabo obrambnega spreja – solzivca. Naš obrambni sprej je izdelan z najvišjimi standardi kvalitete, da zagotovi vašo varnost.
Vaša varnost je neprecenljiva. Ne tvegajte, ko gre za osebno varnost. Obrambni sprej – solzivec je vaš zvesti sopotnik za zagotovitev, da ste pripravljeni na nepričakovane situacije.
Za več informacij in naročilo obrambnega spreja – solzivca, pokličite telefonsko številko 068 630 950 ali naročite preko spleta. Vaša varnost je v vaših rokah! pri nakupu je potrebno predložiti osebno izkaznico oz. preložiti obojestranski scan le te.
Opozorila: Vnetljiv aerosol, nevarnost za zdravje.
NEVARNOST: H222 Zelo vnetljiv aerosol. H229 Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju lahko poči. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P251 Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. P302+P352 Če pride na kožo: umijte z veliko vode in milom. P305+P351+P338 V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 ČE SE DRAŽENJE OČI NADALJUJE: Poiščite zdravniško pomoč. P410 Zaščititi pred sončno svetlobo. P412 Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F.