Piščalka za klic srnjaka v prsku. Uporaba je predstavljena na YouTube/NordikRoe.