Zagotovite si varnost z obrambnim sprejem – Solzivcem Perfecta Extreme! Vaša varnost je neprecenljiva. Predstavljamo vam obrambni sprej – solzivec Perfecta Extreme, najboljšo izbiro za osebno zaščito in varnost v ekstremnih situacijah. Perfecta Extreme je oblikovan za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti v samoobrambi tako pred ljudmi kot tudi pred živalmi. S hitrim pritiskom na sprožilec se sproži izjemno močan solzivec, ki začasno zamegli vid in povzroči hudo draženje oči in dihal, kar vam omogoča hitro odzivanje na nevarne situacije. Ta solzivec je zasnovan za ekstremne razmere. Njegova močna formula zagotavlja, da ste pripravljeni na vsako situacijo, ki bi ogrozila vašo varnost. Perfecta Extreme je enostaven za uporabo in zagotavlja hitro odzivanje na morebitne nevarnosti. Zaradi kompaktne oblike ga lahko vedno nosite s seboj. Naš obrambni sprej – solzivec Perfecta Extreme je izdelan z najvišjimi standardi kakovosti, da vam zagotovi zanesljivo zaščito. Vaša varnost je vaša prednostna naloga. Ne tvegajte, ko gre za osebno varnost. Perfecta Extreme je najboljša izbira za zagotovitev, da ste pripravljeni na nepričakovane situacije, ne glede na to, kje ste. Za več informacij in naročilo obrambnega spreja – solzivca Perfecta Extreme, pokličite 068 630 950. Vaša varnost je v vaših rokah! Pri nakupu je potreben osebni dokument s katerim se dokaže polnoletnost. Potreben je obojestranski scan osebne izkaznice.

Opozorila: Vnetljiv aerosol, nevarnost za zdravje.
NEVARNOST: H222 Zelo vnetljiv aerosol. H229 Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju lahko poči. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihal. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P251 Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. P302+P352 Če pride na kožo: umijte z veliko vode in milom. P305+P351+P338 V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 ČE SE DRAŽENJE OČI NADALJUJE: Poiščite zdravniško pomoč. P410 Zaščititi pred sončno svetlobo. P412 Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F.